Hjelp til å slutte med amfetamin

Planlegger du å slutte med amfetamin? På denne siden kan du finne konkrete tips og råd!

Rådene på disse sidene er generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.

 

 

I det følgende bruker vi betegnelsen «amfetamin» som samlebetegnelse for amfetamin, metamfetamin og andre amfetaminer og amfetaminlinende stoffer – enten de er i tablettform, flytende form eller pulverform.

Dersom du har hatt et høyt forbruk over tid, trenger du trolig mer langvarig og omfattende hjelp enn dersom du bruker amfetamin en gang i blant.

For mange «rekreasjons-» eller festbrukere av amfetamin er alkohol en vesentlig utløsende årsak til bruken. Sagt på en annen måte: for mange er det slik at dersom de ikke drikker, tar de ikke amfetamin. Derfor kan det hende det å gjøre noe med alkoholbruken din automatisk vil gjøre noe med amfetmainbruken. Du vet selv hvordan det er for din del, og kan tilpasse hva du gjør ut fra egen situasjon.