rusmidler og førerkort

Sobril og bilkjøring

Hei! Jeg hadde en hjerteklaffoperasjon 24.8. Har tatt veldig lite medisiner i mitt liv, men nå har jeg måttet begynne med noen faste medisiner. Har …

Paralgin forte og bilkjøring

Jeg har gått på paralgin forte daglig i 10 år og lurer på hvordan det blir med bilkjøring. Bruker alt fra 3-6 hver dag.

Kvinne, 30 …

Dispensasjon av førerkort

Hei. Jeg ble fratatt førerkortet etter et opphold på rus-akutt. Har vært i en livskrise med tap av nære og separasjon. Brukte i en kortere …

Påstand om alkoholmisbruk

Min tidligere fastlege påstår at jeg er alkoholmisbruker og meldte meg inn for fylkeslegen. Fratatt sertifikat. Min nye fastlege samt to andre leger avviser dette, …

Velkommen til RUSinfo!

Se våre åpningstider i desember.

 

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!