Jeg har gått på paralgin forte daglig i 10 år og lurer på hvordan det blir med bilkjøring. Bruker alt fra 3-6 hver dag.

Kvinne, 30 år fra


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder fast forbruk av legemidler i medisinsk sammenheng, finnes det retningslinjer for mengde og tidsrom for bruk i tilknytning til å overholde helsekravene for å ha førerkort. Dette bør du snakke med legen din om.

Norsk Helseinformatikk skriver på sine sider: «Ved bruk av narkotiske smertestillende medisiner (opioider) alene, innenfor veiledende dosegrenser for den lidelsen medikamentet brukes for, er helsekravene oppfylt.» Det vil si at det kan se ut til at du fyller helsekravene så lenge du holder deg på foreskreven dose. Imidlertid er det ikke sikkert at politiet tar hensyn til dette ved en eventuell kontroll, og du risikerer å få førerkortet beslaglagt da du sannsynligvis vil teste over promillegrensen til enhver tid ( i alle fall på dager du tar mye paralgin forte). Derfor bør du snakke med legen om hvordan du skal forholde deg til dette, og om du eventuelt bør søke om dispensasjon.