Er det mulig å få poliklinisk behandling av alkoholmisbruk i Norge uten at man mister førerkort ? Så vidt meg bekjent har f.eks Blåkors meldeplikt til fylkeslegen, som i sin tur beslaglegger førerkortet rent prinsipielt og uten at noe straffbart forhold har forekommet/foreligger.

Mann, 59 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Søker du hjelp for alkoholproblemer i spesialisthelsetjenesten eller hos autoriserte psykologer/helsefagarbeidere som jobber privat, risikerer du å miste førerkortet for en periode. Helsepersonell har meldeplikt til fylkesmannen når pasienten ruser seg/har rusproblemer – denne går foran taushetsplikten. I enkelte tilfeller kan lege/psykolog vurdere det slik at det er tilstrekkelig med et muntlig forbud direkte til pasienten, men det er en vurderingssak sett i forhold til alvorlighetsgrad, lengde og risiko. Men selv om førerkortet skulle bli inndratt, er det mulig å søke dispensasjon.

Du kan finne mer informasjon om helsekrav til førerkort og rusmidler og førerkort i denne artikkelen på vår hjemmeside.