Hva kan hjelpe?

Snakk med barnet ditt om det som bekymrer deg ved dets rusbruk. Du bør ikke gå inn i samtalen med mål om å ordne opp eller få hen til å slutte, men først og fremst for å forsøke å forstå. En slik innfallsvinkel kan være langt mer konstruktivt for den videre dialogen.

Å finne en løsning i løpet av en samtale, er for ambisiøst. Å forvente en erkjennelse om rusproblemer, er også ambisiøst. Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med samtalen, og sett deg et mål med samtalen.

Det er viktig at dere lager en avtale om ny samtale. I mellomtiden kan barnet ditt få tid til å reflektere over samtalen og veien fremover. Fastsett tidspunkt for en ny samtale om kort tid. En oppfølgingssamtale gir anledning til å vise både at du bryr deg og at du følger med.

Det er viktig å huske på at selv om barnet ditt ruser seg, uansett hvor mye eller lite; så betyr det ikke at alt det andre hen er, forsvinner.  Det å kun ha fokus på rusbruken, og ikke se det positive de klarer eller fremskrittene ditt barn viser, vil kunne skape større avstand mellom dere.

Det vi anbefaler er å formidle til barnet ditt at du/dere tar klart avstand fra barnets rusbruk, og at du/dere ikke synes det er ok. Vis bekymring, sett grenser, men også gjør det klart at hen kan komme til deg om hen trenger hjelp til å slutte.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!