Hva kan hjelpe?

Snakk med barnet ditt om det som bekymrer deg ved dets rusbruk. Du bør ikke gå inn i samtalen med mål om å ordne opp eller få hen til å slutte, men først og fremst for å forsøke å forstå. En slik innfallsvinkel kan være langt mer konstruktivt for den videre dialogen.

Å finne en løsning i løpet av en samtale, er for ambisiøst. Å forvente en erkjennelse om rusproblemer, er også ambisiøst. Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med samtalen, og sett deg et mål med samtalen.

Det er viktig at dere lager en avtale om ny samtale. I mellomtiden kan barnet ditt få tid til å reflektere over samtalen og veien fremover. Fastsett tidspunkt for en ny samtale om kort tid. En oppfølgingssamtale gir anledning til å vise både at du bryr deg og at du følger med.

Det er viktig å huske på at selv om barnet ditt ruser seg, uansett hvor mye eller lite; så betyr det ikke at alt det andre hen er, forsvinner.  Det å kun ha fokus på rusbruken, og ikke se det positive de klarer eller fremskrittene ditt barn viser, vil kunne skape større avstand mellom dere.

Det vi anbefaler er å formidle til barnet ditt at du/dere tar klart avstand fra barnets rusbruk, og at du/dere ikke synes det er ok. Vis bekymring, sett grenser, men også gjør det klart at hen kan komme til deg om hen trenger hjelp til å slutte.