Hvor kan flyktninger henvende seg for å få LAR-medisiner?

Hei!
Jeg trenger informasjon om legemiddelassistert rehabilitering.
Jeg jobber i en ideell organisasjon, og vi har blitt kontaktet av et ektepar fra Ukraina, som får legemiddelassistert rehabilitering i Ukraina. De befinner seg fortsatt i Ukraina, men må flykte pga. situasjonen der nede og vil komme til Norge.
De kan ta med seg medisiner for 7 dager. Når de kommer til Norge, hvor kan de henvende seg for å få hjelp og medisiner? Ting kan gå litt sakte på mottak, og de er veldig bekymret at de må gå uten medisiner over lengre tid.
Har dere tips, et nummer som jeg kan ringe til, eller kan dere selv svare på disse spørsmålene?

kvinne/jente |
49 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

I følge proLARnett er det flere ankomne flyktninger fra Ukraina som har fått hjelp med dette.

I utgangspunktet vil pasienter i Norge måtte henvises til LAR-behandling via lege. Dette er fastsatt i Pasient- og brukerrettighetsloven, som bl.a. sier dette:

«Loven gjelder for alle som oppholder seg i riket…» [§ 1-2], og senere, «Pasienten har rett til øyeblikkelig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-1. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten» [§ 2-1 b].

Det er fint om ekteparet kan ta med seg resepter eller annen dokumentasjon vedrørende medisinbruken. Som regel pleier medisintilgangen å være i orden i løpet av noen dager, men dette kan variere i ulike deler av landet. Om ekteparet har med seg medisiner for en ukes forbruk virker det som dette vil gå fint.

Om du ønsker flere detaljer kan du ta kontakt med proLARnett på tlf 41307039 eller post@prolar.no.

Vi kan også tipse om UDIs veileder om helsetjenester, samt Helsedirektoratets veileder Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente for ytterligere lesning. I førstnevnte lenke står det bl.a. at «Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp. Det gjelder også asylsøkere«.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.