Vil jeg få forelegg/ prikk på rullebladet eller fengsel?

Hei, ble tatt av sivilpoliti etter handel av 1gram narkotika. De viste ikke legitimasjon eller tjenestebevis. De gikk inn i leiligheten uten å spørre om lov og løy ved å si at de skulle til en annen person. Jeg lurer på hva som mest sannsynlig vill skje med meg videre. De ga ingen info om hva som vill skje videre. Vill jeg få forelegg/ prikk på rullebladet eller fengsel?

annet |
20 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Det er vanskelig for oss å si sikkert hva som vil skje med deg i denne situasjonen. Det kommer an på hvordan politijuristen ser på situasjonen.

To ting vil være av betydning: om de tolker dette som bruk / besittelse eller som kjøp / salg. Det kan også bety en del hvilket stoff du ble tatt med (ordet ‘narkotika’ forteller oss ikke dette). Det er for eksempel forskjell på 1 gram heroin og 1 gram cannabis.

Hvis de ser på det som bruk / besittelse (og ser bort fra kjøp/salg situasjonen), vil du trolig straffes etter Legemiddelloven § 24 (jfr. § 31 om straff). Vanlig reaksjon her er bot (noen tusen) og prikk på rullebladet.

Hvis de ser på det som kjøp/salg, kan straffene bli strengere. Da brukes Lov om straff (Straffeloven) § 231. Den sier:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Når det kun er 1 gram, vil vi anta det blir en bot med prikk på rullebladet også her.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med politiet der dette skjedde, for å høre hva som skjer videre i saken din. Du vil også få brev fra dem etter hvert, når de har sett på saken.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen