januar 26, 2007

Anti-depressiva

Hvilke følger får det dersom, man tar for mange anti- depressiva? Sånn ca. 400-500 % mer enn anbefalt dose av legen?