Hvilke følger får det dersom, man tar for mange anti- depressiva? Sånn ca. 400-500 % mer enn anbefalt dose av legen?
Gutt, 18 år fra Hordaland.

Dette avhenger av hvor stor dose legen i utgangspunktet har foreskrevet, og vil også variere fra person til person. Dessuten er det forskjeller mellom de ulike anti-depressiva. Det må imidlertid advares mot å bruke mer av et legemiddel enn det som er foreskrevet av legen. Det anbefales også å lese pakningsvedlegget nøye før bruk. På felleskatalogen.no vil man finne informasjon om legemidlers bivirkninger, eventuelle forsiktighetsregler og overdoser/forgiftninger. Ved mistanke om overdosering/forgiftning kan man kontakte lege eller Giftinformasjonen på tlf. 22591300.

Legg igjen en kommentar