Hva er forskjellen mellom alkoholmisbruk og alkoholisme?
Jente, 16 år fra Hordaland.

Det er nok ikke den helt store forskjellen mellom alkoholmisbruk og alkoholisme, og begrepene blir ofte brukt om hverandre. Om man imidlertid skal forsøke å skille mellom de to, så kan man si at alkoholmisbruk kan dreie seg om enkelthendelser eller episoder, som om de bli mange nok kan utvikle seg til å bli alkoholisme. Det er altså snakk om to sider av samme sak, men hvor alkoholisme er et mer alvorlig problem.

Alkoholisme er en tilstand hvor vedkommende tar inn store mengder alkohol. Alkoholisme utvikler seg fra en kombinasjon av fysiologiske, psykologiske, sosiale og genetiske faktorer, og kjennetegnes av en følelsesmessig og fysisk avhengighet av alkohol. 10 % av den voksne befolkningen karakteriseres som alkoholikere, eller har store drikkeproblemer av en eller annen grad. Det er flest menn som har alkoholproblemer, men drikking er også et problem blant ungdom og kvinner.

Når blir alkoholbruken et alkoholmisbruk?
Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE per uke for menn, og mer enn 13 SE per uke for kvinner anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser.

Legg igjen en kommentar