I hvilke situasjoner blir rus brukt?
Jente, 14 år fra Vestfold.

Her finnes det ikke noe fasitsvar, og det dreier seg nok om nesten like mange situasjoner som det er brukere av rus. Kultur, tradisjoner, livssyn og normer er faktorer som spiller en rolle for hvilke situasjoner samfunnet mener det er greit å ruse seg i, og hvilke rusmidler det er ok å bruke. I Norge er det eneste lovlige rusmiddelet alkohol, og bruken av alkohol er ofte knyttet til festdager og sosiale sammenkomster. Også bruken av illegale rusmidler er nok helst knyttet opp til slike sosiale sammenhenger. Noen bruker imidlertid også rus som et forsøk på å flykte fra vanskelige minner, eller takle problemer i hverdagen. Det er gjerne denne typen bruk som defineres som et rusmisbruk.

Legg igjen en kommentar