sniffestoffer

Fakta om sniffing

Disse stoffene finnes i en rekke husholdningsprodukter, men tendensen i nyere tid viser at produsentene bak slike produkter reduserer eller fjerner de rusgivende stoffene i …