Modafinil

Modafinil er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer har en oppkvikkende virkning, med en følelse av økt energi.

 

Hva er Modafinil?

Modafinil er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer har en oppkvikkende virkning, med en følelse av økt energi. Modafinil er navnet på virkestoffet i tabletten Modiodal.

Modafinil brukes medisinsk for å lindre symptomer ved narkolepsi (sykelig søvnighet). Pasientgruppen er hovedsakelig voksne.

Sammenlignet med amfetamin og metylfenidat (Ritalin, Concerta) anses modafinil for å være forholdsvis mildt, men kan i større doser likevel være sterkt oppkvikkende.

 

Modafinil som «puggedop»

Modafinil i terapeutiske doser har en oppkvikkende effekt for pasienter som lider av narkolepsi. Med andre ord kan pasienter som opplever en unormalt sterk trang til søvn, få hjelp til å være mer våkne og opplagte.

På grunn av denne oppkvikkende effekten, har modafinil også en viss utbredelse blant skoleelever og studenter. Hvor nyttig modafinil egentlig er som et puggedop, er imidlertid omdiskutert. Mange opplever riktignok at modafinil gir økt energi og utholdenhet, noe som f.eks. føles nyttig under lange lese- eller skrivedager. Samtidig opplever mange en redusert konsentrasjonsevne, økt tankekjør, i tillegg til mulige fysiske bivirkninger av modafinil som i seg selv kan være forstyrrende.

Med andre ord, selv om mange føler seg i stand til å jobbe hardere, jobber man ikke nødvendigvis bedre eller smartere – kanskje tvert imot. Her vil også størrelsen på dosen ha betydning, da større doser også øker sannsynligheten for bivirkninger og lignende.

 

Dosering og overdose

Modafinil doseres individuelt i samråd med lege. Om man tar større doser enn anbefalt, øker risikoen for bivirkninger og overdosesymptomer. Symptomer på overdose inkluderer søvnvansker, rastløshet, forvirring, hallusinasjoner, angst, kvalme, løs mage, brystsmerter samt faretruende endringer i puls og blodtrykk.

Er du i tvil om du eller en annen har tatt overdose, ta kontakt med helsepersonell; AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00!

 

Bivirkninger og avhengighet

Alle legemidler har bivirkninger, også modafinil. Noen opplever mange bivirkninger, andre kun noen få eller ingen. Noen opplever kraftige bivirkninger, andre opplever disse i mildere grad.

Vanlige bivirkninger av modafinil inkluderer hodepine, magesmerter, kvalme, høy hjerterytme, svimmelhet, søvnvansker, angst, forvirring og nedsatt matlyst.

Sammenlignet med amfetamin, anses modafinil for å ha et forholdsvis lavt potensiale for avhengighet. Regelmessig bruk antas likevel å være vanedannende til en viss grad.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Modafinil er ikke et stoff som vanligvis testes for på rusprøver, men en laboratorieanalyse kan likevel spore bruk av modafinil dersom man leter spesifikt etter det. Påvisningstiden er noe uklar, men et grovt anslag vil være omkring 1-2 døgn i urin, og opptil 1 døgn i blod.

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Dersom du får modafinil på resept, har du i prinsippet lov til å kjøre bil samtidig som du bruker medisinen. Det er ikke fastsatt konkrete grenseverdier for hvor mye modafinil du kan bruke og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort. Derimot kan enkelte grader av narkolepsi gi begrensninger med tanke på førerrett. Det er legen som vurderer om din medisinbruk og ditt sykdomsbilde utgjør en trafikksikkerhetsrisiko eller ikke.

Merk at du ikke oppfyller helsekravene til førerkort dersom du har narkolepsi og kjører tyngre kjøretøy (førerkortklasse C og D).

 

Modafinil og alkohol

Det er ikke registrert noen kjente interaksjoner ved kombinasjonen av alkohol og modafinil, men generelt oppfordres pasienter til å være forsiktige med samtidig bruk av legemidler og rusmidler.

 

Modafinil, lovverk og resepter

Modafinil er klassifisert som et reseptpliktig legemiddel. Det betyr at du må ha resept for å kunne kjøpe dette på apoteket. Ettersom modafinil ikke er klassifisert som narkotika er det heller ikke straffbart å gi bort din egen medisin til andre som ikke selv har resept, men det er likevel gode grunner til at du aldri bør gjøre det. Medisinen er skrevet ut til deg fordi din lege, etter en fagkyndig vurdering, mener at du har nytte av den, og at du kan bruke den trygt. Om du derimot gir bort medisinen til noen andre, vet du ikke om medisinen vil gjøre mer skade enn nytte for vedkommende. Med andre ord: Ikke la deg overtale til å gi bort din medisin! Om du kjenner noen som mener de trenger modafinil, bør de selv ta opp dette med sin lege.

På samme måte er det heller ikke straffbart å ta imot modafinil fra venner/bekjente selv om du ikke har resept, men av grunnene nevnt ovenfor er dette altså noe du bør unngå.