Mefedron

Mefedron klassifiseres som et syntetisk katinon, men har også likheter med fenetylaminer. Stoffet kommer oftest i pulverform, men også som piller og kapsler. Mefedron er vannløselig og kan injiseres.

 

 

Det rapporteres at brukerdosen varierer mellom 5-250 mg. Ruseffekt oppstår 15-45 minutter etter oralt inntak, og etter et par minutter ved sniffing/injisering. Rapportert ruseffekt er på 2-3 timer. Mefedron blir gjerne sammenlignet med stoffer som ecstasy/MDMA og kokain.

Effektene av mefedron oppgis å være flere: økt energi, eufori, velbehag, angst, uro, svettetokter, aggressivitet, mild seksuell stimulanse.

Mefedron har siden mars 2010 vært oppført på narkotikalisten.

 

Risikoer ved bruk av mefedron

  • Ekstreme smerter i nese etter sniffing, psykoser, hjerterytmeforstyrrelser og i noen tilfeller bevisstløshet. Det er også blitt rapportert dødsfall etter bruk av mefedron.

 

  • Mefedron er avhengighetsdannende.

 

  • Man vet foreløpig lite om langvarige skader som følge av Mefedronmisbruk.

 

 

Kilde: Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).