Hva sier loven om AAS

Bruk av AAS og dopingmidler er ikke lovlig i Norge. Opplever du problemer knyttet til dopingbruk? Ta kontakt med Steroideprosjektet på tlf. 469 59 791 eller send en e-post til steroider@ous-hf.no. Du kan også få hjelp og veiledning av Dopingkontakten.

Straffeloven § 234 sier følgende om anabole steroider og dopingmidler:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er å anse som dopingmiddel. Medvirkning til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes tilsvarende. Uaktsom dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

I tillegg sier Legemiddelloven § 24 a. følgende:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke stoff som etter forskrift med hjemmel i straffeloven § 234 første ledd er regnet som dopingmidler. Forbudet gjelder også for preparater som inneholder slike stoffer.

 

Idrett og anabole steroider og dopingmidler

For en oversikt over anabole steroider og dopingmidler som er forbudt å benytte innen idretten kan du se i dopinglisten.

Den Internasjonale Olympiske Komité forbød i 1975 all bruk av anabole steroider i de olympiske leker, og siden har en rekke kontrollorgan på internasjonalt og nasjonalt nivå innført restriksjoner i henhold til bruk av anabole steroider, i idretten så vel som privat.