AAS i blodprøver og urinprøver

Tilnærmet samtlige typer anabole steroider kan påvises via blod-, urin-, spytt- eller hårprøver, forutsatt at det spesifikt letes etter denne typen stoffer.

Påvisningstid avhenger av hvilket preparat som er inntatt. I utgangspunktet vil inntak av steroider kunne påvises i flere måneder, men dette er sterkt veiledende; betydelige variasjoner kan forekomme.

Blod- og spyttprøver kan normalt påvise bruk i opptil noen døgn etter siste inntak.

Opplever du problemer knyttet til dopingbruk? Ta kontakt med Steroideprosjektet på tlf. 469 59 791 eller send en e-post til steroider@ous-hf.no.

Du kan også få hjelp og veiledning av Dopingkontakten.