Våre brosjyrer

Hva er de mest vanlige rusmidlene?

En slik utregning betyr ikke at alle drikker like mye; noen få drikker veldig mye og drar gjennomsnittet betraktelig opp. De aller fleste drikker veldig …

Statistikk over rusbruk i Norge

Det er ikke mulig å ha full oversikt over hvor mange som bruker rusmidler til enhver tid men gode statistikker gir en pekepinn. Folkehelseinstituttet har …

Hva er rusavhengighet?

Belønningssenteret

I hjernen har vi det som kalles et belønningssenter. Dette senteret aktiveres når vi gjør ting som er sentrale for å overleve. Eksempler på dette …

Hvordan forebygge rusbruk?

Rusforebygging er ulike tiltak som skal forhindre at folk bruker rusmidler på en måte som er belastende for enkeltindivid og samfunn. Dette kan gjøres på …

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai
 

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.