Våre brosjyrer

Brosjyrer om rusmidler

Her kan du laste ned brosjyrer om de vanligste rusmidlene. Brosjyrene inneholder kortfattet og lettfattelig faktainformasjon.

Hva er de mest vanlige rusmidlene?

En slik utregning betyr ikke at alle drikker like mye; noen få drikker veldig mye og drar gjennomsnittet betraktelig opp. De aller fleste drikker veldig …

Statistikk over rusbruk i Norge

Det er ikke mulig å ha full oversikt over hvor mange som bruker rusmidler til enhver tid men gode statistikker gir en pekepinn. Folkehelseinstituttet har …

Hva er rusavhengighet?

Belønningssenteret

I hjernen har vi det som kalles et belønningssenter. Dette senteret aktiveres når vi gjør ting som er sentrale for å overleve. Eksempler på dette …

Hvordan forebygge rusbruk?

Rusforebygging er ulike tiltak som skal forhindre at folk bruker rusmidler på en måte som er belastende for enkeltindivid og samfunn. Dette kan gjøres på …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen