Klagemuligheter for den tvangsinnlagte

Pasienten kan motsette seg tvang og klage på kommunens vedtak.

 

 

Dersom personen det gjelder klager på kommunens midlertidige vedtak skal fylkesnemnda behandle klagesaken og hovedsaken samtidig. Dette igangsettes umiddelbart etter at fylkesnemnda mottar midlertidig vedtak og klage. I slike tilfeller blir personen det gjelder presentert av advokat vs kommunens advokat. Det endelige vedtaket som så fattes av fylkesnemnda effektueres umiddelbart.

Personen det gjelder kan holdes i institusjonen til endelig vedtak er fattet.

Fylkesnemnda opplyser om at kommunene får medhold av dem i flertallet av saker.