Typiske rusmidler i russetiden

Når du skal snakke med ditt barn om bruk av rusmidler før russetiden, bør en slik samtale altså handle om noe mer enn bare «rusmidler er farlig», «rusmidler er ulovlig», «du får ikke lov – punktum» og liknende utsagn.

Det er en sjanse for at ditt barn vil prøve rusmidler i løpet av russetiden, uansett hva du sier til og tror om han/henne. Derfor er det bedre at du er godt informert om virkninger og bivirkninger av de ulike rusmidlene, og at du sørger for at det samme også gjelder barnet ditt.

Vi har laget en side om russtetid og rus – vi anbefaler at både du og ditt barn går igjennom denne. Denne guiden er ikke ment som en oppfordring til å bruke rusmidler, men som et skadeforebyggende tiltak. Skal en først ruse seg er det viktig å gjøre det på tryggest mulig vis.