Hvordan snakke med ungdom om russetiden

Vi vet at mange synes det er vanskelig å ta denne viktige samtalen før ungdommen setter i gang med russefeiringen, derfor har vi laget en liste det kan være lurt å bruke som utgangspunkt.

1. Forberedelser og målsetning.
Ta deg god tid og vær naturlig. Sørg for at det blir en god samtale, og ikke et forhør der du spyr ut spørsmål, eller et foredrag der du skal informere ungdommen din. Tenk at dere skal ha en god samtale, hvor målet er at ungdommen din vet det hen trenger før russetiden starter, og du føler deg beroliget. Forsøk å legge til rette for at ungdommen din kan reflektere mest mulig, snarere enn å legge ord i munnen på hen. Spørsmål som «Hva tenker du om..?» eller «Hvordan ser du for deg..?» kan være gode utgangspunkt her.

 

2. Hold positivt fokus.
Fortell gjerne at du føler at dere trenger å ta denne samtalen og hvorfor, men hold fokus på at russefeiring er gøy, og at du ikke ønsker å ødelegge moroa.

 

3. Vis interesse.
Spør gjerne om hvilke planer ungdommen har for russefeiringen, og hvem hen skal være sammen med. Sett deg inn i hva slags type russefeiring det er snakk om, og alt som er positivt og gøy også.

 

4. Forbered ungdommen din.
Når det gjelder bruk av rusmidler (både legale og illegale) er det dumt å være naiv. Vi vet at det er relativt utbredt bruk av rusmidler i forbindelse med russefeiringen, og derfor er det viktig å snakke om det på forhånd. Mange får sin første erfaring med overdreven bruk av rusmidler i løpet av russetiden, og det kan være lurt å forberede ungdommen på det – enten det er din ungdom, eller noen i følget det gjelder.
Også her kan det være nyttig å stille spørsmål som åpner for refleksjon fra ungdommens side, som f.eks. «Hva tenker du om at det er noen som bruker illegale stoffer?» eller lignende.

 

5. Gi ungdommen grunnlag for å ta gode valg.
Det er lettere å ta gode valg for ungdommen hvis hen har kunnskap om rusmidler før hen er på russefeiring med lykkepromille og stemningen på topp. Sørg derfor for at ungdommen din har faktakunnskap om rusmidler, men pass på å ikke bli belærende, moraliserende eller «hysterisk». For øvrig er det også greit å snakke om eventuelle konsekvenser av å bli tatt for bruk eller besittelse av illegale stoffer.

 

6. Hjelp ungdommen din med å reflektere.
Forsøk å la være å lekse opp konsekvenser ved bruk av rusmidler, be heller ungdommen din å tenke over de valgene hen tar og hvordan det kan påvirke hen nå og i fremtiden. Når hen selv får tenkt gjennom dette på forhånd stiller hen mer forberedt, og da reduseres risikoen for overilte og lite gjennomtenkte beslutninger. Prat gjerne om dette etter at ungdommen har fått tenkt litt alene først.

 

7. Litt alvor skader ikke.
Vær gjerne spesielt oppmerksom på at ungdommen bør vite at enkelte rusmidler kan være skadelige både alene, eller hvis de blandes med andre rusmidler. Les mer om dette i fakta om rus og russefeiring. Kombinasjonen av flere sentraldempende stoffer anses gjerne å være spesielt risikofylt, men også kombinasjonene sentralstimulerende/sentraldempende eller sentralstimulerende/sentralstimulerende bør unngås.

 

8. Sist men ikke minst.
For at samtalen skal bli så god som mulig er det viktig at temaene ikke kun omhandler din bekymring. Les punkt 1, 2 og 3 på nytt!