Aktuelt

Amfetamin og russefeiring

Rusen gir gjerne en følelse av økt selvtillit og energi. Det kan gi seg utslag i raske bevegelser, rask tale, uro og rastløshet. Vanligvis varer …

GHB og russefeiring

 

GHB gir en sløvende rus som på mange måter ligner alkohol, selv om det også har enkelte ulikheter fra alkohol. Typiske rusvirkninger inkluderer avslappethet, svekket …

Kokain og russefeiring

 

Kokain gir en rask og intens, men kortvarig rus, som normalt varer fra 15 til 60 minutter. Rusvirkningen inntreffer raskt etter inntak. Mange opplever å …

Hvordan få førerkortet tilbake?

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en …

Legemidler og bilkjøring

Disse reglene gjelder dersom du har gyldig resept.

Kjører du påvirket av legemidler uten å ha gyldig resept, straffes det på samme måte som annen …

Rusmidler og bilkjøring

Å kjøre bil påvirket av rusmidler og/eller rusgivende legemidler er straffbart.
Om du bruker illegale rusmidler, men aldri kjører ruspåvirker, kan du risikere å miste førerkortet …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen.