Undervisningsopplegg til NRK-serien «RUS»

RUSinfo bidrar med å utvikle et ærlig undervisningsopplegg for videregående skole. Undervisningen er basert på den prisbelønte NRK-serien RUS med Leo Ajkic, og laget i samarbeid med NRK Skole, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rusinfo og Rocket Man.
Portrettbilde av Lasse Gallefoss, regissør av serien RUS på NRK. Han har på seg en mørkeblå skjorte uten krage og smiler fornøyd. (Foto: Petronelle Sander Halvorsen)
STOLT OG GLAD: Lasse Gallefoss, regissør for serien RUS, setter stor pris på at historiene lever videre gjennom det nye undervisningsopplegget. (Foto: Petronelle Sander Halvorsen)

– Ungdom er lei av pekefinger og skremselspropaganda. De vil ha ærlig og faktabasert informasjon om rusmidler og kunnskap som bidrar til å ta riktige valg i situasjoner de møter i egen hverdag. Derfor har ungdommens egen stemme også vært helt avgjørende i prosessen med å lage dette tilbudet, sier Hilde Jeanette Løberg, spesialrådgiver i KORUS (Kompetansesenter rus) og en av initiativtakerne til det nye undervisningsopplegget, som er utviklet i samarbeid med NRK Skole, Vestfold og Telemark fylkeskommune, organisasjonen Rocket-Man og informasjons- og veiledningstjenesten RUSinfo.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i hver av de fem episodene i den prisvinnende NRK-serien RUS, og bruker disse som bakgrunn for å løfte fram ulike sider ved rusen og skape debatt og engasjement i klasserommet.

Fortsetter den gode samtalen

– Dette er en serie som samlet både ungdom og voksne og åpnet opp samtalen om temaet nettopp fordi den klarte å tilnærme seg rus på en ærlig og fordomsfri måte. Den snakket både om rusens positive sider og om rusens negative sider. Vi møtte ekte mennesker og fikk både følelser og fakta på bordet. Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til å fortsette den gode samtalen, sier Løberg.

Det er noe serieskaper Lasse Gallefoss setter stor pris på.

– Vi er veldig stolte og glade for at så solide aktører på rusfeltet ønsker å bruke serien videre og at historien til de menneskene som delte av sine liv til seerne forsetter å fortelles. Det er kanskje store ord, men vi laget RUS med et håp om å kunne bidra til å redde liv. At den nå sees innenfor rammene av skoleverket og fortsatt kan bidra til det er fantastisk, sier Gallefoss, som i dag jobber som førsteamanuensis ved TV-skolen på Lillehammer og filmkonsulent på Vestnorsk filmsenter.

Han har fått flere henvendelser fra mennesker som sliter med avhengighet, som sier dokumentaren har bidratt til at de har valgt å søke hjelp, og flere henvendelser fra unge som sliter med rus i familien, som sier at de opplever at den har bidratt til at det nå er mye lettere å snakke om det.

Portrett av Hilde Jeanette Loberg fra KORUS. Hun står ute foran et tre. Det er vår, sola skinner og hun smiler. (Foto: Bjorn Sodeland)
GLEDE OG RISIKO: – Vi tar opp både glede og risiko knyttet til rus, og setter ikke to streker under svaret, sier Hilde Jeanette Løberg fra KORUS. (Foto: Bjørn Sodeland)

På lag med ungdommen

Å få ungdom til å lytte kan være krevende. Særlig når formaninger og gode råd kommer fra voksne. Derfor har ungdommen selv vært helt sentrale i utviklingen.

– For oss har det vært viktig å involvere ungdommen helt fra idéstadiet til utprøving i klasserommet og justeringer i etterkant. På den måten har vi klart å snakke om det ungdommen selv er opptatt av, og løfte fram utfordringer de møter i sin hverdag. Vi tar opp både glede og risiko knyttet til rus, og setter ikke to streker under svaret. Målet er at skolen skal bli en arena der de opplever at det er trygt å snakke om rus, sier Løberg.

Tilpasset skolens kompetansemål

Det har også vært viktig å sørge for at tilbudet passer inn i skolens læreplaner og kompetansemål. Gjennom samarbeidet med Vestfold og Telemark fylkeskommune, har flere skoler og lærere vært med på både å utforme tilbudet og å teste det.

– Det som er så bra med dette tilbudet er at det er direkte knyttet til skolens kompetansemål, og at det snakker direkte til ungdommen på en tydelig og fordomsfri måte. Ungdommene har selv løftet fram de dilemmaene som diskuteres, det inneholder tydelig faktaopplysninger fremstilt på en pedagogisk måte og vi møter ekte mennesker som deler sine erfaringer knyttet til rus, sier Bjørn Dimitar Peev, lærer i psykologi og kommunikasjon ved Nøtterøy videregående skole.

Der startet engasjementet for prosjektet med en henvendelse fra elevrådet i 2022, og en påfølgende fagdag om tematikken der Leo Ajkic var en av gjestene.

– Hos oss har elevene opplevd det som spesielt viktig at undervisningsopplegget tar opp dilemmaer og gjør det mulig for dem å tenke gjennom situasjoner som kan oppstå, for eksempel hva de skal gjøre dersom noen er overstadig beruset. Hvis alle har snakket om dette i forkant er sjansen større for at de tar ansvar for seg selv og de rundt seg på en god måte når noe skjer, sier Peev.

Lenke til undervisningsopplegget

Undervisningsopplegg til NRK-serien «RUS»