Hvor mye er 820 kilo kokain verdt?

hvor mye er 820 kilo kokain verdt?

kvinne/jente |
14 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Det er nærmest umulig å anslå reell gateverdi på dette – men du kan ta høyde for at det dreier seg om flere hundre millioner kroner. Om man skal sette det helt på spissen, kan vi ta utgangspunkt i at et gram kokain har en snittpris på rundt 1000 kr i Norge. Og 820 kilo er 820.000 gram, og 820.000 x 1000 = 820.000.000, altså 820 millioner (kroner).

Men – i praksis er nok ikke den endelige profitten fullt så høy, av flere grunner:
– Når det er snakk om et såpass stort parti, så er dette noe som neppe ville blitt solgt gram for gram, men heller i større bolker om gangen. Og ved kjøp av større kvantum, vil gjerne også pris per gram reduseres
– En såpass stor mengde vil etter all sannsynlighet distribueres fra leverandøren til flere ulike underleverandører før det selges til brukere, hvor disse underleverandørene antakelig ville betalt «innkjøpspris» til hovedleverandøren
– Leverandøren selv har nok også betalt mye for produksjonen av en såpass stor mengde – så selv om gateverdien er skyhøy, er nok også utgiftene relativt høye
– Det kan godt tenkes at kokainet ville blandes ut med blandestoffer før videresalg, noe som potensielt kan øke profitten
– Det kan også godt tenkes at dette beslaget ikke var tenkt å selges i Norge overhodet (siden det er snakk om såpass mye) – i så fall vil eventuell gateverdi avhenge av hvilket/hvilke land kokainen ville blitt solgt i.

Dette er altså noen av mange grunner til at det er vanskelig å si helt eksakt verdi her – men uansett dreier det seg altså om en enorm pengesum, flere hundre millioner.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.