april 14, 2015

Helseassistent

Jobber litt som assistent/vikar i hjemmetjenesten og har gått 3 dagers medisinkurs men vi hadde ikke om metadon. Har jeg lov til å dele ut …