oktober 7, 2008

Fritt Sykehusvalg

På bakgrunn av at pasientene fikk rett til fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven i 2001, etablerte daværende Sosial- og helsedirektoratet en nasjonal informasjonstjeneste for Fritt …

Min datters venner ruser seg.

Mitt barn, 17, forteller at hun vil gjerne hjelpe en venn som har begynt å bruke narkotika. Jeg antar at det er hasj-røyking. Bakgrunn: vennen …