På bakgrunn av at pasientene fikk rett til fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven i 2001, etablerte daværende Sosial- og helsedirektoratet en nasjonal informasjonstjeneste for Fritt sykehusvalg i Norge. Informasjonstjenesten har vært operativ siden 2003 og består av en internettjeneste og en telefontjeneste, som betjenes av pasientrådgiverne i de regionale helseforetakene.