Trappe ned på GHB?

I de aller fleste tilfeller er det ikke en god idé å trappe ned GHBbruk.

Det kan være en mulighet å redusere bruken, bruke mindre og sjeldnere, men å trappe ned slik mange gjør med medikamenter er verken nødvendig eller anbefalt.

 

 

Når du slutter med GHB – særlig om du har brukt mye over tid – kan du få tildels kraftige reaksjoner og abstinenser. Noen blir psykisk ustabile og svært slitene i lengre tid. For andre – spesielt om du ikke har brukt så mye og lenge – vil det gå temmelig greit. Men du bør i alle tilfeller ha tid og mulighet til å bruke tid på å komme deg både fysisk og psykisk.

Dersom du har et misbruksproblem – du er avhengig av GHB – bør du få hjelp av helsepersonell for adekvat medisinsk oppfølging. Dette skjer jo i de fleste tilfeller på en avrusningsklinikk. Det er mye lettere for deg selv å få til dette dersom du er innlagt og har oppfølging, både medisinsk og psykososialt.