RUStelefonen er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for hele Norge. Vi tar i mot henvendelser som omhandler rusmidler, rusmiddelbruk og rusproblematikk. Vi har særlig fokus på ungdom, men alle er velkomne til å ta kontakt. RUStelefonen snakker med rusbrukere, pårørende, skoleelever og andre som lurer på noe om rus. Vi tilstreber å møte alle henvendelser på en faktabasert og ikke-moraliserende måte.

Vi som jobber her er ansatt som fagkonsulenter i Velferdsetaten i Oslo kommune. Tjenesten finansieres av Helsedirektoratet. Alle som jobber hos oss har høyere utdannelse og arbeidserfaring innen rusfeltet.

RUStelefonen er ikke en helsetjeneste, og vi som jobber her er ikke helsepersonell. RUStelefonen er ikke en akutt tjeneste, og vi kan ikke bistå i akutte situasjoner. Ved behov for akutt helsehjelp, ring legevakt eller AMK 113. For spørsmål om overdose og forgiftning, ring Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Information in English.

På vår hjemmeside kan du finne rikelig med informasjon om rusmidler, samt veiledning til pårørende og rusbrukere. Du kan også lete i tusenvis av spørsmål og svar. Om du ikke finner det du lurer på, ønsker personlig veiledning eller trenger noen å snakke med om rus, kan du sende oss et spørsmål, ringe oss eller ta kontakt på chat. Alle spørsmål vil bli publisert på hjemmesiden vår, vi anonymiserer deg om du skriver navn eller på annen måte ikke er anonym. Med hensyn til anonymiteten din, kan vi ikke ringe deg tilbake eller svare deg på en e-postadresse.

Slik kan du nå oss: