Zonat

Zonat er et antihistamin, det vil si en allergimedisin, som inneholder doksylamin. En bivirkning ved bruk av Zonat er trøtthet, og det er denne bivirkningen man benytter seg av når den skrives ut som sovemedisin.

Hva er Zonat?

Zonat er et legemiddel innen gruppen antihistaminer, og markedsføres i form av tabletter. Zonat har en søvndyssende effekt og virker sløvende. Virkestoffet i Zonat heter doksylamin.

Ettersom Zonat kan virke sløvende har det også et visst misbrukspotensiale som rusmiddel, og kan forsterke virkningen av andre dempende rusmidler.

 

Zonat og rus – virkninger

Zonat brukes først og fremst som et legemiddel mot forbigående og kortvarige søvnvansker hos voksne. I tillegg kan Zonat brukes mot allergiske plager, hovedsakelig mot kløe ved hudproblemer. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Reaksjonsevnen svekkes.

Store doser Zonat gir rusvirkning. Dersom du ikke bruker Zonat regelmessig, vil også lavere doser kunne gi rusvirkning. Dersom dosene er svært høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv.

Jo større dose du har tatt av Zonat, jo større er risikoen for uønskede bivirkninger. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 

Dosering og overdose

Dosering og bruk av Zonat bør kun skje i samråd med lege. Det kan være behov for å tilpasse dosering til din situasjon og helsetilstand

Vanlig dosering av Zonat (voksne) er 1-2 tabletter à 12,5 mg eller 1 tablett à 25 mg daglig, 1/2 time før leggetid.

Behandlingsvarigheten bør være så kortvarig som mulig. Zonat er ikke anbefalt til bruk i perioder lengre enn 7 dager, med mindre det vurderes nødvendig av behandlende lege.

Zonat regnes som forholdsvis lite overdosefarlig dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Unntaket fra dette vil være svært store mengder Zonat. Overdosering av Zonat er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

 

Bivirkninger og avhengighet

Følgende bivirkninger gjelder når Zonat er tatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi andre, mer alvorlige bivirkninger.

 

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger inkluderer døsighet/trøtthet, munntørrhet, lett hodepine. Mange opplever «hang-over», på samme måte som ved bruk av Vallergan.

Mindre vanlige og sjeldne bivirkninger inkluderer forstoppelse, svimmelhet, tåkesyn og problemer med å tisse (urinretensjon).

Avhengighet

Zonat bør i utgangspunktet ikke brukes over én uke i strekk. Snakk alltid med legen om anbefalt varighet av behandling.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Zonat/doksylamin inngår ikke i vanlige rustester. Det vil likevel i prinsippet være mulig å teste for dette spesifikt, ved mistanke om misbruk.

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Bruk av Zonat står ikke på listen over godkjente legemidler. Det vil si, bruker du det så fyller du ikke helsekravene til førerkort.

Regelverket er beskrevet i Førerkortveilederen, avsnitt om antihistaminer som sovemiddel. Dersom du bruker eller skal bruke Zonat spør legen om helsekrav til førerkort.

 

Zonat og alkohol

Blanding av Zonat med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for at du blir fortere og mer påvirket enn du blir ellers. Du kan oppleve å bli svært søvnig. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Zonat med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

I tillegg kan bruk av alkohol påvirke behandlingen av tilstanden du i utgangspunktet medisineres mot. Snakk med legen om dette.

 

Zonat og lovgivning

Doksylamin (virkestoffet i Zonat) er oppført på Legemiddellisten, og er et reseptpliktig legemiddel.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du ev. skal utenlands.