Kollega som ruser seg – Hvem skal jeg snakke med

Vær forsiktig med hvem du snakker med om din kollega, og hvordan du snakker om problemstillingen.

Når du har mistanke om at en kollega eller ansatt har rusproblemer, er det viktig at du er diskret og ikke unødvendig prater om dine bekymringer med andre ansatte.  Selv om du kaller slik prat bekymring, så skaper det rykter. Den eneste du skal prate med dette om er den det gjelder, verneombud og/eller leder.

Om du har mistanke om at en arbeidsplassen har rusproblemer, bør du kontakte AKAN for veiledning.