Jeg er kollega med en som ruser seg

Er du kollega med en du tror har et rusproblem? Hvordan du skal håndtere det, kommer litt an på situasjonen. Hvis rusbruken setter andre i fare, bør dette hensynet tas hånd om først.

 

 

Mange rusavhengige klarer å holde fasaden til det siste på en arbeidsplass: mens det private livet er i ferd med å gå i stykker, dukker den ansatte opp tilsynelatende like opplagt på arbeid hver dag. Arbeidsplassen kan ha en viktig rolle i tilfriskningen hos en rusavhengig medarbeider.  Å ta tak i problemet og å tørre å spørre og vise bekymring, er et viktig første skritt.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!