Jeg er kollega med en som ruser seg

Er du kollega med en du tror har et rusproblem? Hvordan du skal håndtere det, kommer litt an på situasjonen. Hvis rusbruken setter andre i fare, bør dette hensynet tas hånd om først.

 

 

Mange rusavhengige klarer å holde fasaden til det siste på en arbeidsplass: mens det private livet er i ferd med å gå i stykker, dukker den ansatte opp tilsynelatende like opplagt på arbeid hver dag. Arbeidsplassen kan ha en viktig rolle i tilfriskningen hos en rusavhengig medarbeider.  Å ta tak i problemet og å tørre å spørre og vise bekymring, er et viktig første skritt.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!