Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Partner som ruser seg – Hva kan hjelpe?

Sensitive temaer er vonde og vanskelige ta opp, og sjansen for å bli avvist er til stede. Hos noen par er rusbruk et taust tema; hele tiden til stede men aldri snakket om. For andre er rusbruken til en av partene et stadig tilbakevennende tema.

Som pårørende er det viktig å kjenne sin begrensing. Både når det gjelder hvor mye du makter å ta på deg, men også hvor mye du kan gjøre fra eller til.

Hva om partneren din ikke vil endre seg?

Omsorg, støtte og kjærlighet er noe alle ønsker seg. Å vise forståelse for at ting er vanskelig, er medmenneskelig. Å overta alt ansvar den avhengige egentlig har, er medavhengighet. Det er viktig å finne hvor grensen går for deg.

Om partneren din nekter for problemet eller nekter å endre seg, er det vanskelig å vite hva en skal gjøre. Forenklet oppsummert, kan du vente og se om det ordner seg, enten ved at du må jobbe med å akseptere dette og la partneren ruse seg som før, eller ved at hen selv til slutt får nok/forstår dine bekymringer og selv tar tak i situasjonen – eller at du forlater hen. Det er viktig å huske at det er andre der ute som har vært i den situasjonen du er i nå. Snakk med dem.

Er det slik at rusbruken til partneren din er et stadig tilbakevendende tema som kun fører til tomme løfter eller krangler, er det på tide å få snakket med en tredje person. Å avtale tid med et familievernkontor kan være et godt utgangspunkt. Å undersøke muligheter for parterapi er også en mulighet. Det kan være veldig nyttig å få diskutert betente temaer som har gått i stå sammen med en tredjepart. Om partneren din benekter problemet sitt, kan det å foreslå samlivsterapi være en inngangsport for hen.

Råd til partnere av mennesker som misbruker rusmidler

  • Søk hjelp! Enten hos lege, psykolog, distrikts-psykiatrisk senter eller rus-klinikk med program spesielt rettet mot pårørende.
  • Har du barn, er det viktig at du snakker med dem om situasjonen. Helsesøster kan hjelpe deg med å tilrettelegge samtalen til barnas alder og behov.
  • Tenk over hvordan du kan skjerme og beskytte deg selv og barna dine for belastningene.
  • Ta vare på deg selv. Sett grenser og gjør ting du har lyst til og føler er viktige.
  • Skaff deg et nettverk du kan stole på, enten gode venner eller andre familiemedlemmer.
  • Prat med andre mennesker i samme situasjon som deg. Det finnes en rekke støttegrupper for pårørende til mennesker som misbruker alkohol og andre rusmidler.

 

Fra FHI sin rapport «Å leve med en mann som drikker for mye».