Kompis som ruser seg: Hvem kan jeg snakke med?

Bekymrer du deg mye for den som ruser seg, anbefaler vi deg å snakke med noen om bekymringene dine. Å dele bekymringene med noen, kan føles godt. .

 

Du kan kontakte en helsestasjon for ungdom i den bydelen/kommunen du bor i. På helsestasjonen er det voksne du kan snakke med, og alle har taushetsplikt.

Les mer om helsestasjon for ungdom på Ung.no

Du kan også snakke med for eksempel venner, foreldre, søsken eller en lærer om dette. De kan jo ikke bestemme for deg hva du kan gjøre, men å få noen å snakke med, kan gjøre at du klarer å sortere ut tankene bedre og få litt mer innsikt i situasjonen deres.