Kompis som ruser seg: Hva kan hjelpe?

Det er ikke så rart at du vil hjelpe en du er glad i. Men det er viktig å huske på at dette ikke er ditt ansvar. Du kan vise støtte og omsorg, men du skal ikke måtte forsøke å overtale, betale for, dekke over for eller ta skylden for den som ruser seg.

Det du kan gjøre, er å ta opp bekymringen med vennen din. Det er ikke rart om du er bekymret for å gjøre eller si noe feil, fordi det er et vanskelig tema å snakke om.  Da kan det være greit å tenke over at temaet også er vanskelig å snakke om for den det gjelder.

Finnes det måter å ta det opp på som ikke virker provoserende eller anklagende? Finnes det måter å ta dette opp på som gir større sjanse til en god dialog og mindre sjanse for krangel?

Et godt tips er å ta opp vanskelige temaer når dere går en tur, lager mat eller gjør andre ting sammen. Å kunne snakke sammen mens dere ser fremover, kan føles mindre skummelt enn om dere setter ovenfor hverandre ved kjøkkenbordet for en «grundig samtale». Her er forslag til temaer du kan spørre om:

  • Hva slags rusmidler bruker du
  • Når startet du med det
  • Hvor ofte bruker du
  • Hvordan opplever du rusen
  • Hvordan opplever du å ikke være ruset
  • Hva hjelper rusmiddelet deg med
  • Hva er positivt med å ruse seg
  • Hva er negativt ved å ruse seg
  • Hva er positivt ved å slutte å ruse seg
  • Hva er negativt ved å slutte å ruse seg

 

Hva om vennen din ikke vil endre seg?

Hvis vennen din ikke vil slutte, ha hjelp eller ikke vil at du skal blande deg, bør du vurdere å akseptere dette. Av og til vokser venner fra hverandre, noen ganger fordi en av dem gjør ting den andre ikke aksepterer. Om du ikke aksepterer at vennen din ruser seg, kan du forsøke å si i fra om dette. Om du vil fortsette å være venner, kan dere lage en avtale om for eksempel at du aldri vil høre om rus eller se vennen din rusa. Forsøk å sette klare regler og grenser for deg selv om hva som er greit for deg og ikke. Det som er greit for en annen, er ikke sikkert at er greit for deg.

Om du ikke lenger ønsker å være venn med vedkommende, har du rett til  å bestemme det. Men det er fint om du forklarer vennen din hvorfor, slik at du gir muligheten til å forstå hvorfor du trekker deg unna.

Det viktigste er at du står for dine valg, og at vennen din får stå for sine. Og om det er slik at det er snakk om rusproblemer, er det viktig at noen voksne som har ansvar for vennen din eller har myndighet til å gjøre noe, får beskjed.