Legemidler og bilkjøring

Legemidler og bilkjøring

Disse reglene gjelder dersom du har gyldig resept.

Kjører du påvirket av legemidler uten å ha gyldig resept, straffes det på samme måte som annen …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!