Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Snakk om cannabis før det blir et problem

Hasj og marihuana blir stadig mer tilgjengelig for ungdom. Samtidig har spesielt hasjen blitt vesentlig sterkere. Er du bekymret for at tenåringen din eksperimenterer med rus – og lurer på hvilke tegn du eventuelt skal se etter?  

Cannabis kan skape problemer hvis man begynner i tenårene. Foto: iStock.

 

– Hvis tenåringen din alt har begynt å drikke alkohol, er det på tide å snakke om cannabis, sier Sturla Kristoffer Naas Johansen, leder i RUSinfo.

Han forteller at det er uvanlig at ungdom går rett på cannabis. Det starter så å si alltid med alkohol.

Og hvis foreldre mistenker eller oppdager bruk av cannabis?

Da er det på tide å ta en prat, men her er det viktig å velge riktig taktikk.

– Konfrontasjon er aldri et godt utgangspunkt for dialog. Vis at du er nysgjerrig på hvordan hen tenker. Uttrykk bekymring og spør hva du kan gjøre for å hjelpe, sier Johansen som anbefaler å ta praten i «fredstid».

 

Sturla Kristoffer Naas Johansen er leder i informasjons- og veiledningstjenesten RUSinfo. Foto: Magnus W. Sitter.

 

Visste du at: Milde psykiske problemer er vanligere enn rusproblemer, men kan ha mange av de samme tegnene? Dersom magefølelsen sier at noe ikke stemmer, er det ofte tilfelle. Det er ikke sikkert at barnet ditt strever med rus, men ved å spørre åpner du kanskje en annen viktig dør.

Start med praten om alkohol

Det er helt greit å sette grenser, men man skal unngå å være kontrollerende. Gjensidig tillit er grunnlaget for dialog, mener Johansen.

– Invadering av privatliv ville jeg vært ytterst forsiktig med. Jeg forstår at det kan være fristende å gå gjennom mobilen til barna når man er bekymret, men ta heller den viktige praten, oppfordrer han.

Her er noen gode råd til urolige tenåringsforeldre:

  • Ungdom har som regel et etablert alkoholforbruk før de eventuelt starter med cannabis. Hvis barnet ditt ikke begynner å drikke alkohol før hen har lov, har du sannsynligvis gjort en god jobb.
  • Vær heller nysgjerrig enn formanende om ting du ikke har satt deg skikkelig inn i.
  • Når samtalen er godt i gang, kan du spørre om hens syn på cannabis og kunnskap om de negative konsekvensene.
  • Blir hen nysgjerrig på dine holdninger? Da har du en fin mulighet til å komme på banen med egne meninger og informasjon. Vi lytter nemlig bedre når vi er nysgjerrige.
  • Det er viktig å time tidspunktet for samtalen til når den er mest relevant for ungdommen, men det er bedre å være litt for tidlig ute enn altfor sent.

 

Den ene samtalen er sannsynligvis ikke er nok. Det å skape en åpen og konstruktiv dialog er en prosess. Hvis du synes tenåringen din mangler kunnskap om cannabis, eller har en overdreven forestilling om hvor vanlig det er å bruke det, er det lurt å søke kunnskap sammen, sier Johansen.

Skap heller tillit enn å prate om skumle bivirkninger

Johansen er opptatt av at samtaler om rus ikke blir en formanende monolog.

– Det er ofte fristende å snakke om fremtiden, men mange ungdommer bryr seg ikke om hva som skjer om ti år. Snakk heller om de umiddelbare konsekvensene, tipser han.

Hasj har blitt omtrent tre ganger sterkere i løpet av ti år. Det betyr at det er mye lettere å få problemer med dette i dag. Hjertebank, angst og uvelhet er vanlige bivirkninger mange ikke kjenner til. Den sterke hasjen kan dessuten føre til skremmende forvirringstilstander som kan minne om psykoser, selv om dette forekommer vesentlig sjeldnere.

– En ung hjerne i utvikling tåler ruspåvirkning dårligere og er mer utsatt, sier Johansen.

Visste du at: De ungdommene som bruker mye cannabis, ofte er de samme som bruker mye alkohol? Skadepotensialet er større når man bruker flere rusmidler samtidig.

Skillet mellom rus og misbruk

De fleste ungdommer bruker cannabis sporadisk. De som får problemer, er som regel de som bruker det jevnlig over tid.

– Følg med på tenåringen din. Ofte kan skoleproblemer og tiltaksløshet være indikasjoner på at bruken har blitt et problem.

Johansen mener det viktigste foreldre kan gjøre er å legge til rette for et forhold basert på åpenhet og tillit. Skap et klima der det er åpent for å snakke om de vanskelige tingene.

– Man går på mange smeller i tenårene. Selv om du vet at barnet ditt alltid har din støtte, er det ikke sikkert at han eller hun vet det, minner han om.

 

RUSinfo har laget brosjyrer om de vanligste rusmidlene i samarbeid med Uteseksjonen i Oslo og Kompetansesenter rus – Oslo. Her finner du brosjyren om cannabis.

Vil du lære mer? Du får nyttig informasjon om cannabis og gode råd her.