Jeg har spist store mengder neurontin, slår dette ut på PET prøve?

Mann, 47 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du snakker om en PEth-prøve. Hvis det er PEth du mener, så er svaret nei. En PEth-test er alkoholspesifikk, den slår bare ut på alkohol.