PEth

Fosfatidyletanol (PEth) dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og kan si noe om størrelsen på inntaket de siste ukene før prøvetaking.

PEth er vanlig å bruke i forbindelse med førerkortsaker (helsekrav).

Et enkelt alkoholinntak gir ingen økning i PEth, men ved regelmessig alkoholbruk vil verdien stige med økende alkoholforbruk. PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønstre. PEth skiller for eksempel ikke mellom jevnt moderat inntak og sjeldnere, store inntak. Det er ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi. For eksempel: Det er ikke mulig å si hvor mange enheter de ulike PEth-verdiene tilsvarer, eller hvor høy PEth man får av en gitt mengde alkohol.

PEth-verdier

Påvisningstid PEth

Påvisningstiden anslås å være om lag 2-3 uker etter avsluttet bruk, men individuelle variasjoner i påvisningstid er til dels meget store. Dette gjør det vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid det tar fra inntak/bruk avsluttes til prøvene er rene eller innenfor normalområdet. I noen tilfeller kan det ta opp til 5-6 uker etter avsluttet bruk før PEth-verdier er på null.

Generelt vil en si at hos personer med et høyt alkoholforbruk vil PEth-verdien vanligvis halveres hver 3. – 5. dag etter avsluttet bruk. Halveringstiden kan være lengre hos personer med moderat alkoholkonsum.

For utfyllende informasjon om PEth, se artikkelen «PEth (fosfatidyletanol) – en nyttig alkoholmarkør i blod» (Avdeling for Klinisk Farmakologi, St. Olav Hospital).