Kvifor er cannabiss ulovligt mens nikotin, tobakk og ALKOHOL lovligt

Mann, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I Norge er det Stortinget som bestemmer hva som er lov og ikke. Norge følger internasjonale konvensjoner og traktater (lover) som forbyr visse rusmidler, blant annet cannabis. Hvorfor det er sånn og hvorfor ikke alkohol og nikotin er forbudt, er det ikke noe ensidig svar på. Alkohol har tunge tradisjoner i mange vestlige land, det kan være en del av forklaringen til hvorfor det er lovlig. Du kan lese mer om narkotikaens historie på denne fine siden til FHI.