Har tatt 5 rivotril idag som overhodet ikke virker.
Har ikke brukt de på flere år. Synes det er veldig merkelig.

Kvinne, 58 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kan vi forstå at du synes er merkelig. 5 Rivotril bør merkes godt av en som ikke er tilvent. Vi har ikke noe godt svar på hvorfor det ikke virker. Du bør uansett være forsiktig med å ta mer Rivotril enn det som er anbefalt dosering, selv om du ikke opplever noen effekt.