Når blodprøver tas for å måle pethverdi, vil det da avdekkes inntak av andre narkotiske stoffer i blodprøven?

Kvinne, 23 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Nei, det vil den ikke.

Fosfatidyletanol (PEth) dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. Det betyr at PEth-test kun fanger opp avfallsstoffer etter bruk av alkohol. Den avdekker ikke bruk av andre rusmidler. Her kan du lese mer om PEth.