Hvorfor tar folk rus

Mann, 10 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi tolker dette spørsmålet som en del av en skoleoppgave. Grunnen til at du har fått denne oppgaven er trolig at du selv skal tenke over ulike grunner til at ungdom eller andre begynner å ruse seg, eller ender opp som rusmisbrukere, men disse lenkene kan hjelpe deg litt på vei.

Artikkelen Ungdom og rus på vår hjemmeside diskuterer ulike årsaker til at ungdom velger å forsøke, eller ikke forsøke, rusmidler.

I dette videointervjuet snakker sosiologen Willy Pedersen om de kulturelle forklaringene som har betydning for ungdoms bruk av illegale rusmidler. Hvilke utviklingstrekk innenfor ungdomskulturen synes å ha betydning for misbruket, og i hvordan forebygge bruk av illegale rusmidler er noen av spørsmålene som blir besvart.

De fleste ungdom vil før eller siden forsøke å ruse seg (i hvert fall på alkohol), men hvorfor blir noen rusmisbrukere, mens andre som ruser seg ikke blir det? Det er vanskelig å gi noe entydig svar på dette, men biologisk/genetisk sårbarhet og oppvekstmiljø (spesielt familien og jevnaldermiljøet) er faktorer som i hvert fall bør tas med i betraktningen. Rusmisbruk henger ofte sammen med flere faktorer, og det er vanskelig å peke på en enkelt faktor.

I faktaark om avhengighet forklarer Folkehelseinstituttet avhengighet ut i fra rusmidlers påvirkning av belønnelsessenteret i hjernen.