Statistikken viser at ungdom eksperimenterer med flere typer rusmidler nå enn før. Det er også lettere å få tak i rusmidler. Sjansen er derfor stor for at din tenåring vil bli tilbudt narkotiske stoffer, eller at venner tar slike stoffer. Risikoen for at de sier ja er større om de er påvirket av alkohol. Hvorfor prøver noen ungdommer rusmidler og andre ikke?

Grunner for ikke å prøve rusmidler:

* Foreldrene har lært dem betydningen av å ta egne valg og se konsekvenser av valgene de tar.

* De har rett og slett bestemt seg for å aldri prøve rusmidler.

* De har snakket med foreldrene sine om hvorfor folk ruser seg, hvorfor det er vanskelig å slutte, at det kan være veldig farlig, at det er ulovlig og at det å bruke narkotika kan få store konsekvenser for livet videre.

* De har fått klare regler hjemmefra, for eksempel om innetider eller hentetider. Dette skjermer dem for vanskelige valgsituasjoner og gir dem «unnskyldninger» til å si nei.

* De har lært seg argumenter for å si nei, for eksempel: «Ikke sikkert jeg takler dette – man vet aldri hvordan man reagerer,» «Jeg er solidarisk, det er ikke sikkert vennene mine takler dette, selv om jeg gjør det.»

* De kjenner til noen som har fått alvorlige psykiske plager etter bruk av rusmidler.

Hvorfor prøver noen rusmidler?
> Det virker spennende eller morsomt.
> De er nysgjerrige på hvordan det er.
> De andre gjør det, og de ønsker å være del av et sosialt fellesskap.
> De har lyst på rusopplevelser.
> De har problemer med skole/familie og presset fra samfunnet.
> De ønsker å rømme fra virkeligheten og ”aldri” bli voksne.
> Det bare skjer som del av ungdomstiden.

Du kan lese mer om veiledning til foreldre på vår hjemmeside. Her finner du gode råd til foreldre, både når det gjelder forebyggende tiltak, og hva du kan gjøre om din ungdom har begynt å ruse seg.