Hei
jeg har en Bror på 33 år og er ofte på Alkohol og kokain så lurer på om det er mulig å tvangsinnlegge han eller noe mulighet for gå på avrusing , jeg har prøvd flere muligheter men det hjelper ikke han drikker og drikker hele tiden. trenger virkelig hjelp til dette siden det har økt mer og mer i det siste , han lyver så mye og henter kokain her og der for å bruke.
jeg trenger hjelp til å gjøre noe med dette.

Mann, 33 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes en lov som muliggjør tvangsinnleggelse av rusavhengige. Du kan lese mer om dette i våre artikler som omhandler denne lovgivningen. Tvangsbehandling av rusavhengige er ikke veldig utbredt, men dersom det er alvorlig fare for liv og helse, og man anser at personen ikke er i stand til å bestemme om hen trenger hjelp selv, er det en mulighet. De du må kontakte for å få dette vurdert, er kommunen eller NAV (dette er ulikt i de ulike kommunene/bydelene).

Kort oppsummert:

  1. Pårørende melder bekymring til kommunen/sosialtjenesten/NAV.
  2. Kommunen/sosialtjenesten/NAV setter i gang undersøkelser for å utrede om tvangstiltak er nødvendig. Loven sier at tvangstiltak kan være tilbakeholdelse i institusjon mot sin vilje i opptil tre måneder.
    Pårørende skal ha tilbakemelding så snart undersøkelsene er ferdig.
  3. Dersom undersøkelsene tilsier at tvangstiltak er nødvendig kan kommunen/sosialtjenesten/NAV fatte et midlertidig vedtak og plassere rusbruker i egnet institusjon umiddelbart. Det midlertidige vedtaket skal så sendes til fylkesnemnda innen to uker. Fylkesnemnda bestemmer da om vedtaket skal gjøres endelig. Hvis kommunen/sosialtjenesten/NAV ikke får medhold av fylkesnemnda faller vedtaket bort. Det er vanlig at fylkesnemnda innhenter uttalelser fra helsepersonell (fastlege/kommuneoverlege) når de gjør sin vurdering, hvis ikke NAV har vedlagt dette i sitt midlertidige vedtak.