Hei…
vi er ein, eller var ein familie på fem. Eg mista veslebroren min for fem månedar sidan i dag, pga tablettar, mellom anna morfinprep.
Vi sit att med monge ubesvarte spm og monge tankar vi ikkje greier å sortere. Kven ivaretek gruppa som sit att etter ein har mista sine for rusen? Noko anna er at vi ikkje var klar over alvorlegheitsgrada, til tross for at han hadde ruskoordinator og ikkje fungerte heilt optimalt i dagleglivet. Vi viste IKKJE at dette kunne skje. Eg og vi saknar nokon som forstår oss, som ser oss! Vi føler oss heilt i villrede og sorga er svært komplisert pga alt som har vore og tanken på korleis det kunne våre. Værst tenkelige mareritt.

Kvinne, 31 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi beklager deres tap. Vi har full forståelse for at dere som sitter igjen har mange spørsmål og bærer en stor sorg. Disse følelsene deler dere nok med mange som har opplevd det dere har opplevd. Det er dessverre ikke et etablert landsdekkende tilbud til dere som opplever at noen dere er glad i dør som følge av overdose. Men det finnes flere steder dere kan oppsøke for å få hjelp og bistand til å leve med sorgen.

Vi vet at Ivareta har tilbud til etterlatte ved rusrelaterte dødsfall. De har også lokallag i Møre og Romsdal, info om dette finner du på nettsiden deres.

Dere kan kontakte Selvhjelp.no

Fransiskushjelpen tilbyr sorgstøtte etter rusrelatert død. Imidlertid har de så vidt vi vet kun tilbud i Oslo.

Det kan også være at dere kommune har tilbud til mennesker i sorg.