Hei Fastlegen har gitt meg kjøreforbud med bil hadde en peth på 0,22 3 uker etter at jeg hadde gått på fylla i romjula, kjøreforbud fikk jeg nå 19/2 og da hadde jeg en peth på 0,0 enda mener fastlegen at jeg har hatt for stort alkoholforbruk i julen. Det jeg lurer på er om det er noen tidsbegrensning på hvor lenge etter de kan gi restriksjoner. Mener jeg har lest en plass at hvis det blir restriksjoner så skal pasienten få vite om det straks. Kan også fortelle at jeg har tatt peth tester i 1.5 år sammenhengende før dette og alle har vist total avhold.

Mann, 49 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Vi synes det er litt vanskelig å svare deg på dette, siden vi ikke vet bakgrunnen for hvorfor du har tatt PEth-prøver i utgangspunktet. Du skriver at du har tatt prøver i 1,5 år som har vist totalavhold, men at du nå slo ut på en prøve etter jul som resulterte i at du fikk kjøreforbud. Dersom det er uklart for deg hvorfor legen har gitt deg kjøreforbud vil vi i første omgang anbefale deg å ta dette opp med legen.

Selve regelverket kan du lese i Førerkortveilederen.

Helt generelt kan vi si at dersom bakgrunnen for at du har tatt PEth-prøver er at du ikke oppfylte helsekravet til førerkort er vanlig praksis for å få det tilbake som følger: Førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en seks måneders periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan Helseattest deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Tilhører du en annen førerkortgruppe, eller har blitt tatt i ruspåvirket kjøring er reglene annerledes.