Vedlikeholdsdose vanligvis 100 mg så hva er helsefare med å ta 100 mg for søvn og pyse. Nå hjelper 100 mg tryxal meg til å sove Har prøvd 25 og 50 men det virket ikke og tillegg har jeg epilepsi og tar Keppra 1500 mg x 2 og Tegrtol 400mg x 2 så jeg må ha søvn pga epilepsien og være opplagt dagen etter siden jeg har lappen og må være oppmerksom i trafikken

Kvinne, 53 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Hvilken dose som er riktig kommer blant annet an på hva medikamentet brukes til.  I følge Felleskatalogen er vanlig dosering av Truxal for søvnforstyrrelser: 15-25 mg eller noe mer , mens det for for eksempel akutte psykoser er vanligere med en høyere dosering. Hva som er riktig dosering for deg er det legen som må vurdere ut ifra din helsetilstand. Opplever du at medisinen din ikke fungerer slik den var tenkt å fungere må du snakke med legen din om det.