Hvorfor har hesemyndighetene i Norge satt 18 års grense på alkohol i Norge? Er det forebyggende

Kvinne, 14 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Alkoholloven skal være et virkemiddel for å forsøke å begrense skader som bruk av alkohol kan føre til. Siden alkohol er spesielt skadelig for barn og unge har man valgt å sette aldersgrensen til 18 år. Dette er ment å virke forebyggende, og mye tyder på at det også fungerer forebyggende til en viss grad.

Hvis dette er en skoleoppgave kan dere kanskje diskutere i klassen hva dere som er unge synes om at det er 18 års grense på alkohol?