http://www.hasjavvenning.no/

 

Hei, jeg er mamma til en gutt på 18 år som røyker hasj. Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp ? Han sier at begynte å røyke hasj for han ikke får sove (Red. grunnet anonymitet)

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er mange som er i samme situasjon som deg med voksne barn som bruker hasj. Du skriver at sønnen din bruker hasj for å få sove, men skriver ikke om hva han ønsker å gjøre med situasjonen? Ønsker han å fortsette med hasjbruken sin? Eller vil han slutte med det og kanskje oppsøke annen hjelp for søvnproblemene sine? Hvor mye hasj han bruker og om han opplever seg som avhengig har også betydning for hvordan dette kan løses på best mulig måte.

For å få hjelp for søvnproblemer og ev. hasjavhengighet kan han kontakte lege eller Helsestasjon for ungdom der han bor. Både med lege og Helsestasjonen kan han også snakke om at han bruker hasj for å få sove. og at han også ønsker hjelp for det. Opplever han seg som avhengig av hasj kan han få henvisning til behandling eller han kan ta kontakt med Hasjavvenningsprogram i kommunen. Han kan også laste ned vår hasjavvenningsapp HAP som hjelp til å slutte.

Disse tiltakene forutsetter at sønnen din ønsker å ta tak i problemene og gjøre noe med situasjonen. Hvis han ikke ønsker å gjøre noe og vil fortsette med hasjbruken er jo situasjonen annerledes. Da kan det være nødvendig og stille noe krav i tillegg til å tilby hjelp. Og tilby hjelp vil jo fortrinnsvis være å tilby han støtte for å slutte med hasj og ev. få annen hjelp for søvnproblemer. Hvilke krav foresatte stiller for at dette skal skje varierer nok en del i ulike familier og situasjoner.

Er du usikker på hvordan du skal samarbeide med sønnen din og hvilke krav du kan stille til han kan du lese om temaet. På vår hjemmeside har vi «Gode råd til deg med tenåring i huset«, med veiledning til de som har tenåring som bruker rusmidler. Du kan også ringe oss for anonym uforpliktende veiledning. Dere kan også oppsøke familievernkontor der dere bor for samtaler.